Loading Events

Отношения между съпрузи – лични и имуществени. Режим на общност, режим на разделност, брачен договор.

1. Какви лични права и задължения възникват за съпрузите след брака? Могат ли да бъдат уредени в договор? Могат ли да бъдат защитени по съдебен ред?
2. Кои права са имуществени?
3. Имуществени права върху движими и недвижими вещи (определения за движими и недвижими вещи).
4. Режими на управление и разпореждане с имуществото на съпрузите.
   4.1. Законов режим на общност
   4.2. Законов режим на разделност
   4.3. Брачен договор
5. Режим на общност
   5.1. Как възниква?
   5.2. Как се управлява имуществото, което попада под него?
   5.3. Как съпрузите се разпореждат с това имущество?
   5.4. Как се прекратява режимът?
6. Режим на разделност
   6.1. Как възниква?
   6.2. Как се управлява имуществото, което попада под него?
   6.3. Как съпрузите се разпореждат с това имущество?
   6.4. Как се прекратява режимът?
7. Брачен договор
   7.1. Какво може да бъде уредено в брачен договор и какво не може?
   7.2. Изменение, прекратяване и разваляне на договора.
8. Време за въпроси

Служители на SoftwareONE са поканени да участват в семинара.

Продължителност: 60 минути