Loading Events

Street Wisdom/Мъдростта на улицата

Street Wisdom е достъпен метод за решаване на проблеми, намиране на отговори и черпене на вдъхновение от ежедневната градска среда чрез бавна разходка без маршрут, успокояване на мисловния поток и настройване към забелязване на усещания, детайли и случайности.
Септемврийското издание е посветено на темата за края на лятото и началото на есента, способността ни да поставяме отчетливо начало и край на започнат процес, задача, проект и т.н. В същото време да можем по детски да се учудваме и забелязваме, да сме с отворени сетива към новото и непознатото, да сме тук и сега, създавайки пространство на внимание между себе си, другите и външната среда.
Елате и научете как да започнете разговор с града, как да забелязвате и да се вслушвате в отговорите, които често са по-близо до нас, отколкото предполагаме. Формулирайте значим личен въпрос и отворете сетивата и възприятието си, за да получите отговор в рамките на 90 минути!
“Мъдростта не крещи, а шепне”,
“Невидимият Университет” е навсякъде около нас, но “как да влезем в час”? Присъединете се към това практическо занимание и потърсете отговорите на важни за вас въпроси свързани с личния ви и професионален живот.
Събитията Street Wisdom са водени от фасилитатори доброволци в стотици градове и улици по цял свят. Повече информация за методите и мрежата на Street Wisdom можете да намерите тук: www.streetwisdom.org
Събитието е насочено към всички, които имат интерес към личностно развитие, псхология, коучинг и емоционална интелигентност.

Водещ: Евгени Митев, философ-перипатетик (можете да проверите в Гугъл какво е “перипатетизъм”), симпатяга и увлекателен разказвач

Разпознаване на водещи въпроси и индивидуални личностни търсения 

Методология:

  • Целеполагане и разкритие на индивидуални житейски въпроси и търсения
  • Медитативна целенасочена разходка по определен маршрут
  • Работа с концентрацията и вглеждане в детайлите на градската среда

Задачи:

  • Самовглъбяване и индивидуално вглеждане във вътрешните цели и стремежи на всеки участник 
  • Отражението на моето Аз в градската среда.
  • Намиране на смисъл в настоящия етап от живота или планиране на промяна

Registrations are closed for this event.