Loading Events

EAP: Mental Talks: Видове лидерство и работа в екип

Лидерството е процес, чрез който човек влияе на другите за постигане на цел и насочва организацията по начин, който я прави по-сплотена и последователна.

Лидерите осъществяват този процес, като прилагат своите лидерски знания и умения. Това се нарича лидерство на процеса. Въпреки това знаем, че имаме личностни черти, които могат да повлияят на нашите действия. Това се нарича лидерство на личностните черти, тъй като някога е било обичайно да се вярва, че лидерите се раждат, а не се правят. 

Въпреки че, лидерството се учи, уменията и знанията, обработени от лидера, могат да бъдат повлияни от неговите/нейните атрибути или черти; като вярвания, ценности, етика и характер. Знанията и уменията допринасят пряко за процеса на лидерство, докато другите атрибути дават на лидера определени характеристики, които го правят уникален.

Уменията, знанията и атрибутите правят лидера, който е един от Четирите фактора на лидерството:

Има четири основни фактора за лидерство (Армията на САЩ, 1983 г.):

1 Лидер
Трябва да имате честно разбиране за това кой сте, какво знаете и какво можете да направите. Също така имайте предвид, че последователите, а не лидерът или някой друг определя дали лидерът е успешен. Ако не вярват или нямат доверие в своя лидер, тогава те няма да бъдат вдъхновени. За да постигнете успех, трябва да убедите своите последователи, а не себе си или началниците си, че сте достоен да бъдете следвани.

2 Последователи
Различните хора изискват различни стилове на лидерство. Например, нов нает човек изисква повече внимание, отколкото опитен служител. Човек, който няма мотивация, изисква различен подход от този с висока степен на мотивация. Трябва да познавате хората си! Основната отправна точка е доброто разбиране на човешката природа, като нужди, емоции и мотивация. Трябва да разберете качествата на вашите последователи да съществуват, знаят и правят.

3 Комуникация
Вие водите чрез двупосочна комуникация. Голяма част от коята е невербална. Например, когато „давате пример“, това съобщава на вашите хора, че не бихте искали от тях да извършат нещо, което не бихте искали да направите. Това, което и как комуникирате, или изгражда, или вреди на връзката между вас и вашите служители.

4 Ситуация
Всички ситуации са различни. Това, което правите в една ситуация, не винаги ще работи в друга. Трябва да използвате преценката си, за да решите най-добрия начин на действие и стила на лидерство, необходими за всяка ситуация. Например, може да се наложи да се изправите срещу служител за неадекватно поведение, но ако конфронтацията е твърде късно или твърде рано, твърде груба или твърде слаба, тогава резултатите може да се окажат неефективни.

Задачи:

 • Да дадем отговор на въпроса кой е лидер
 • Да разгледаме основите и същността на лидерството и работата в екип
 • Да поговорим за стиловете на лидерство въз основа на правомощия
 • Да поговорим за стиловете на лидерство въз основа на задача срещу хора
 • Да поговорим за стиловете на лидерство въз основа на предположения
  за
  хората

Tools:

 • Up-to-date presentation of information and research in the field.
 • Sharing good practices 
 • Discussing the advantages and disadvantages

Target:

In the planned workshop are invited to participate people from HELECLOUD

Duration:  60 minutes

Registrations are closed for this event.