EAP Mental talks: Животозастраховане – как работи и ползата за мен?

"Животозастраховане – как работи и ползата за мен?" Какво е животозастраховане? Какво трябва да вземем предвид при сключване на застраховка? От какво зависи цената на застраховката? Кога е подходящият момент за сключване на застраховка „Живот“? Измежду какви застрахователни решения мога да избирам? Ползват ли данъчно облекчение застраховките Живот?   Лектор: Емилия Трухчева Дипломиран финансов консултант […]

Free

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube