Архив на категория: Социална тревожност

Тест: социален самоконтрол

Въпросникът за социален самоконтрол (Self Monitoring Scale)  е личностен тест разработен от Марк Снайдер (Mark Snyder) през 1974 г. Методът е предназначен за измерване на социалния самоконтрол  (или комуникативен самоконтрол) - способността на дадено лице да упражнява контрол върху поведението си и по този начин да повлияе на...
повече...

Социална тревожност

Какво представлява социалната тревожност?

Социалното безпокойство е страхът от взаимодействие с други хора, което води до  понижено самочувствие и изолация. Това е страхът, че другите хора биха могли да ни преценят и оценят отрицателно, което поражда чувство за неадекватност, малоценност, неудобство, унижение и депресия.

Ако човек обикновено (ирационално) се безпокои от...

повече...