Архив на категория: Бърнаут

СТАДИИ на синдрома бърнаут

Според  Американската психологическа асоциация явлението бърнаут минава през четири стадия на развитие.

Първият метафорично е наречен стадий на „медения месец”. По време на тази фаза индивидът е значително удовлетворен от своята работа. Големите надежди, творческата свобода на работното място създават у него високи очаквания. Ако тези условия липсват, синдромът се...

повече...

ФАКТОРИ обуславящи появата на бърнаут

Изследователите отделят три основни групи фактори, които способстват появата на синдрома на професионалното изгаряне и това са: личностен, ролеви и организационен.

Фройденбергер описва човекът склонен към професионални изгаряне като: съчувстващ, хуманен, мек, идеалист, ориентиран към хората и взаимоотношенията, и едновременно с това неустойчив, интровертен, фанатичен до известна степен, пламенен и...

повече...

Стрес и бърнаут – лекция

Силвия Куманова говори за стрес и бърнаут в нашия всекидневен живот. Насладете се на 30 минутната лекция. [button text="Задайте ни въпрос или си запишете консултация" link="https://www.somenso.com/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81/" style="default" size="normal" target="_blank" display="block" icon="comment"] ...
повече...

Изследване на Burn-out синдрома

Изследването е направено на 29-30 юни 2017г и обхваща  750 участника, членове Facebook -групи HR и Freelancer и Linkedin. Изследването се прави върху отговорите на 608 човека, дали своите контакти за връзка Описание: Тестът, който е използван е взаимстван от немска практика за превенция и възстановяване на burnout разработен от д-р Щтрасер, състоящ се от 35 айтъма изследва се...
повече...