Архив на категория: Бърнаут

Burnout-infografika

От така получените резултати могат да се направят следните изводи: към изследването
  • Активните участници в социалните мрежи са предимно жени. Забелязва се тенденция при по-младите мъже за активно включване в социални събития.
 
  • Поради лошите икономически условия голяма част от населението в България в активна възраст има развита симптоматика на бърнаут синдрома или е предразположен към...
повече...

Запис Управление на стреса практическо обучение- 8 Февруари 2018г.

Запис от проведеното обучение за Бърнаут и Управление на стреса - 8 Февруари 2018г. Зала Капитал Форт. За нас бе удоволствие да научим, че въпреки формата ( който сме наясно, че не е подходящ за развиване на умения) 83% от присъстващите са дали обратна връзка, като доволни и изключително доволни от събитието.