• Home
  • Нашите изследвания

Нашите изследвания

научни изследвания и ориентиция

Нашите участия

в научни изследвания

Научните изследвания са основен процес, който стимулира иновациите, откритията и напредъка на нашето общество. Изследователите използват систематични методи за изследване и анализ на явленията, събират данни и правят заключения въз основа на доказателства.

Нашият научен интерес е ориентиран към изследване на проблеми съобразени с качеството на живот в областта на психологията, невропсихологията и психофизиологията.

Чрез научни изследвания постигаме по-дълбоко разбиране на естествения свят, откриваме нови технологии и терапии и се справяме с неотложни предизвикателства. Сътрудничеството между учени от различни области и дисциплини е от решаващо значение за решаването на разработването на нови продукти и услуги. 

Тук може да следите нашият принос в научни изследвания

Disturbances in sleep, circadian rhythms and daytime functioning in relation to coronavirus infection and Long-COVID – A multinational ICOSS study

 

Merikanto I, Dauvilliers Y, Chung F, Holzinger B, De Gennaro L, Wing YK, Korman M, Partinen M; 2nd ICOSS members. Disturbances in sleep, circadian rhythms and daytime functioning in relation to coronavirus infection and Long-COVID – A multinational ICOSS study. J Sleep Res. 2022 Aug;31(4):e13542. doi: 10.1111/jsr.13542. Epub 2021 Dec 28. PMID: 34964184.

[1] 2nd ICOSS members

Christian Benedict, Adrijana Bjelajac, Bjørn Bjorvatn, Ngan Yin Chan, Harald Hrubos-Strøm, Yuichi Inoue, Roumen Kirov, Anne-Marie Landtblom, Damien Léger, Kentaro Matsui, Charles M Morin, Sergio Mota-Rolim, Michael R Nadorff, Thomas Penzel, Giuseppe Plazzi, Catia Reis, Juliana Yordanova, Laura Kortesoja, Merikanto, Alessandra De Santis, Courtney Bolstad, Nadorff, Tainá Freitas de Macêdo, Ana Suely Cunha, Mota-Rolim, Franziska Nierwetberg, Dor Agami, Elizabeth Schwartsberg, Korman, Silvia Koumanova, Laura Lyamova, Anna Kristoffersson, Shala Berntsson, Yaping Liu, Diva Ferreira, Selma Cvijetic Avdagic, Eva Andela Delale, Jelena Macan, Biserka Ross, Domagoj Vidovic, Vasil Kolev

Nightmare frequency is a risk factor for suicidal ideation during the COVID-19 pandemic

 

Bolstad CJ, Holzinger B, Scarpelli S, De Gennaro L, Yordanova J, Koumanova S, Mota-Rolim S, Benedict C, Bjorvatn B, Chan NY, Chung F, Dauvilliers Y, Espie CA, Inoue Y, Korman M, Koscec Bjelajac A, Landtblom AM, Matsui K, Merikanto I, Morin CM, Partinen M, Penzel T, Plazzi G, Reis C, Ross B, Wing YK, Nadorff MR. Nightmare frequency is a risk factor for suicidal ideation during the COVID-19 pandemic. J Sleep Res. 2024 Feb 17:e14165. doi: 10.1111/jsr.14165. Epub ahead of print. PMID: 38366677.

 

Строгият и обективен характер на научни изследвания гарантира, че резултатите са надеждни, възпроизводими и подлежат на експертна оценка. Като цяло научните изследвания играят жизненоважна роля за формирането на нашето разбиране за света и за напредъка в различни области.

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатиива.