• Home
  • Аудио стимулации
мозъчни стимулации

Аудио стимулации

подходяща за всеки човек

Открийте ползите от аудио стимулации за психичното здраве и благополучие.

Слуховата система на човека е отговорна за 85% от текущата кардинална активност. Настройването на тази система стимулира и зарежда мозъка.

Доктор Томатис, изобретателят на звукотерапията  установява, че мозъкът изисква 3 милиарда стимула в секунда за приблизително 4,5 часа на ден, за да работи с максимален потенциал. Високочестотният звук е най-ефективният сензорен вход за постигане на това стимулиране, тъй като звуковите вибрации действат на трите нива на мозъка: мозъчния ствол, емоционалния среден мозък и мозъчната кора (мислещия мозък).

Високочестотните звуци включват естествени звуци като птичи песни, течаща вода, вятър, жаби и насекоми, както и класическа музика.

Нискочестотният звук, като шумотевицата от електрически уреди и превозни средства, има противоположен ефект, изтощавайки енергийните ни нива.

Редовната доза от интересен и разнообразен високочестотен звук стимулира кората на мозъка, освобождава латентна енергия и изгражда мозъчни връзки. В резултат на това енергийните нива обикновено се увеличават и често се развиват нови способности.

Звуковия  стимул се регистрира и от мозъчния ствол, париеталния и темпоралния лоб. Това означава, че тя има ефект върху нашата координация, нашата сензорна интеграция и нашето емоционално състояние. Много неврологични разстройства като дефицит на вниманието  и епилепсията се дължат на лоша интеграция между различни части на мозъка и съществуват значителни доказателства, че звукотерапията може да облекчи тези проблеми.

Звуковата терапия води до подобрена функция и интегриране на церебеларните пътища, подобрявайки много области на нашата сензорна и двигателна функция.

Слухово картографиране

Слуховото картографиране е моделът, който се учим да разпознаваме чрез многократно изстрелване на определени групи неврони в слуховата ни кора.

Звукът има смисъл до степента, в която мозъкът може да възприема звуците, които получава, и това зависи от нашето слухово картографиране. Увреждането на ушите, мозъчното нараняване или нараняването на главата може да доведе до нарушения на слуха, които могат да доведат до объркано възприемане на звука или тинитус. Това означава, че слуховите карти са дефектни и мозъкът не възприема точно звука.

Аудио стимулации

Звукотерапията се смята, че повлиява реакциите в системата на медиалния темпорален лоб и води до адаптация на централната нервна система, за да предизвика подходяща интеграция с лимбичната система, която е седалището на мозъчните емоционални отговори (Goldstein 2005).

Редовното използване на аудио стимулациите е установено, че спомага за разрешаването на емоционалните спомени, свързани с ранното слухово изживяване в утробата или детството. Тъй като нервните пътища са отворени за по-високи честоти и по-добра обработка на звука, емоционалната травма, свързана със старите модели на слухова обработка, може да бъде освободена.

Мозъчните вълни представляват модели на електрическа активност, чрез които мозъкът върши своята работа. Те се произвеждат от големи групи нервни клетки, разположени в различни части на мозъчната кора и организирани в разнообразни мрежи, които имат различни функции. Мозъчните вълни се различават по своята честота (трептения по време на изпращането на електрически импулси) и амплитуда (мощност на електрическото напрежение, което се образува при изпращането на нервните импулси).