• Home
  • Burnout recovery

Професионално прегаряне burnaut е специфична форма на негативни последици от преживения стрес на работното място. То е свързано с професионалната активност и засяга предимно професиите, в които основната често от дейността представлява работата с хора. Поради широката му разпространеност и сериозни негативни последствия, както за индивидите, така и за организациите бърнаутът е предмет на фокус от съвременното ни общество .

Възстановителна терапия при професионално прегаряне burnaut

За да бъде ефективна една терапия за възстановяване е необходимо да се спазят следните елементи:

Избор на терапевт и терапия

  • Доверие: установяването на връзка на доверие, е задължителна между Вас и Вашия терапевт
  • Богат професионален (корпоративен) опит : ако Вашият терапевт има опитност от близка до сферата, в която Вие работите, то той/тя ще може лесно да се постави на Вашето място за да изследва стресорите на които сте подложени. Добрият терапевт използва своя житейски и професионален опит за да въздейства ефективно.
  • Избор на терапия: Всеки терапевт работи с различни похвати за да въздейства на вашето емоционално състояние. Едни от тези резултати дават ефект ( твърди се, че не е дълготраен), за кратко време, други постигат коренна промяна. Попитайте избраният от Вас терапевт, какви точно похвати използва и какво да очаквате.

Психофизиолог

  • Кортизол: Бърнаута е вътрешна „самотерапия“ на Вашия организъм. Характеризира се с повишени нива на хормона „кортизол“ , който оказва влияние върху биохимията на Вашия мозък. Електрическата активност се променя. Посещавайки психофизиолог, Вие ще разберете връзката между мозък-тяло. Заедно ще изследвате дефицити на витамини и минерали.
  • Неинвазивна мозъчна терапия: Вашия психофизиолог може да Ви препоръча за по-бързи резултати използването на различни технологични методи за въздействие върху мозъчната електроактивност т.е. мозъчните вълни.

Посещение при лекар

  • Възможни физиологични проблеми: Вие може да изследвате повишените нива на Вашия коритизол, чрез лабораторни изследвания – кръв сутрин на гладно. Появата на висока концентрация на хормона „кортизол“ означава, че Вашето тяло е преминало през високи нива на хормона „адреналин“, който от своя страна е нанесъл функционални вреди. Добре би било да се консултирате с лекар за възможни физиологични проблеми, които влияят на емоционалното възприятие на света.

План за възстановяване за професионално прегаряне Burnout

Силвия Куманова

Силвия успешно прилага Интегративна терапия за терапия на бърнаут. 

Нашит екип от специалисти успешно прилага следния модел и спазва план за терапия на бърнаут състояние:

1.Оценка на текущата ситуация – модел на баланса от позитивната психотерапия

  • Бърнаут тест за скриниг на състоянието
  • Определяне на фиксациите

2.Основни стресори и тяхното влияние върху тяло, мисъл, поведение, емоция. Основни конфликти и проблеми в работата.

3.Личностно възприятие- оптимистична, песимистична структура, модели на поведение и социален натиск.

4.Личностна ценностна система – Кой съм в същност

5.Съпоставка на личностната ценностна система и тази на конкретната среда. Управление на емоциите.

6.Моят идеал и начина за достигането му – (моята житейска цел и моите приоритети)

7.Поставяне на граници.

8.Модел за управление на стреса. Възстановяване на баланса работа-личен живот.

9.Как достигнах до бърнаут – 12-те нива на Фрьоденбергер и Норт

10. Моят индивидуален план за развитие.

месечният ни бюлетин

Регистрирай се за месечния ни бюлетин и бъди в течение с интересните неща от психологията за повишаване на качеството на живот!

Терапията за професионално прегаряне Burnout предлага цялостен подход за справяне с физическото, емоционалното и умственото изтощение, което идва с прегарянето. Терапевтите използват различни техники, като когнитивно-поведенческа терапия, практики за осъзнатост и стратегии за управление на стреса, за да помогнат на хората да се справят със симптомите на прегаряне. По време на терапевтичните сесии клиентите се насърчават да изследват първопричините за своето прегаряне, да поставят граници и да разработят процедури за грижа за себе си. Терапевтите също така работят с клиентите, за да идентифицират негативните мисловни модели и да ги преформулират в по-позитивни и овластяващи убеждения. Освен това включването на техники за релаксация, като например упражнения за дълбоко дишане, медитация и йога, може да помогне на хората да се справят със стреса и да предотвратят прегарянето. Като цяло терапията за професионално прегаряне Burnout осигурява подкрепящо и овластяващо пространство за лицата да се справят с прегарянето и да го преодолеят, което води до подобряване на благосъстоянието и по-добро качество на живот. 

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube