Group therapy

Отключване на себеопознаването

Трансформиращата

сила на групова психотерапия

Открийте ползите от фирмени обучения за психичното здраве и благополучие. Развийте лидерски умения и просперирайте в корпоративна среда.

Себеознанието е важна част от личностното израстване. Групова психотерапия е мощен инструмент в трансформацията за отключването му.

Силата на групова психотерапия се крие в способността ѝ да създава безопасно и подкрепящо пространство, в което хората да споделят своите преживявания, предизвикателства и емоции с други хора, които могат да се свържат с тях.

Това е място, където можем да се учим от другите и да израстваме заедно.

Идеята за групова психотерапия  може да изглежда доста смущаваща в началото. В крайна сметка никой не иска да говори за проблемите си пред непознати, нали?

Факт е обаче, че сесията за групова психотерапия, ръководена от обучен психолог, може да има значителни ползи за участващите лица.

Програмите по групова психотерапия засягат различни области на човешкия живот, в тях участниците чуват за въпроси и предизвикателства, които са общи за всички присъстващи. Те могат да бъдат свързани с депресия, тревожност, панически атаки, гняв и други подобни проблеми с психичното здраве. Има почти моментално облекчение, което изпитват членовете, когато намерят идентификация при групово консултиране.

Освен че предлагат широка подкрепа, групите също помагат на бившите изолирани членове да се свържат отново с други хора и да развият устойчиви социални умения.

Групова психотерапия

е форма на консултиране, при която малка група хора се срещат, за да обсъждат, взаимодействат и изследват общи теми,  свързани с  моментни състояния, проблеми в социалния живот, болестни състояния и др. Тази форма за консултиране се стреми да осигури на участниците безопасно и удобно място, където те могат да получат информация за състояния значими за тях, съвпадащи с темата на срещата, както и да изследват свързаните с тях емоционални неразположения. Членовете придобиват представа за собствените си мисли и поведение и предлагат предложения и подкрепа на другите.

Групова психотерапия

Какви са целите на груповата психотерапия?

Хората, които участват в групите за консултиране наречени ментални разговори стават преки и непреки бенефициента на следните важни за личностното израстване събития:

  • Даване и получаване на подкрепа
  • Осъзнаване на проблемите и проучване на възможните решения
  • Практикуване на междуличностни умения в безопасна групова обстановка
  • Придобиване на знание относно собственото въздействие върху околните
  • Подобряване на уменията за наблюдение и обратна връзка
  • Практикуване на уменията за решаване на проблеми
  • Подобряване на емоционалната изразителност
  • Намаляване на социалната изолация
  • Развиване на добри комуникационни умения

Програми по групова психотерапия

Групата може да стартира по всяко време, след като необходимия брой участници бъде събран.

Може да ни пишете да следите публикуваните събития, да вземете участие в академията или запишете индивидуална консултация

Научете повече за процеса на консултиране и терапия, както и процеса за групова терапия