• Home
  • Пулсова оксиметрия

Пулсова оксиметрия

мозъчни стимулации - пулсова окситометрия

Пулсова окситометрия

Открийте ползите от мозъчните стимулации за психичното здраве и благополучие.

Пулсовата оксиметрия е неинвазивен метод за определяне и мониториране на кислородната сатурация. Методът показва какъв процент от хемоглобина в кръвта е наситен (сатуритан) с кислород.

Приложение на метода

Метода се използва за индиректно мониториране на кислородната сатурация в ежедневната практика.

Той може да осигури непрекъснато мониториране (24 часа в денонощието) и записване на промените в нивото на сатурацията във времето.

В редица ръководства метода е описан като „петият жизнен показател“ след телесната температура, артериалното налягане, сърдечната и дихателната честота.  

  • спешната медицина – операционен блок 
  • участие в комплексната оценка на пациентите както в стабилно състояние, така и по време на обостряне
  • изследване на съня – оценка нуждата от продължително кислородолечение в дома – тестове с натоварване

Стойности

  • Стойности 95-100% се смятат за нормални.
  • При стойности от 92% или по-ниски говорим за хипоскемия или ниско ниво на кислорода в кръвта:
  • При остри състояние с нарушения в дишането и нива на сатурацията ≤ 92% се препоръчва подаване на кислород 
  • При хронични състояние свързани с ниски нива на сатурацията (≤ 92%) се препоръчва допълнителна оценка на кръвните газове и обсъждане лечението с домашна кислородотерапия