• Home
 • Групова терапия : Стрес и бърнаут превенция

Групова терапия при Стрес и бърнаут превенция

Моделите за превенция и интервенция на бърнаут са насочени предимно в две посоки: групови семинари за профилактика и индивидуални психотерапевтични сеанси на пострадали. Най важната задача на груповите семинари е да запознаят участниците с наличието на явлението и да им помогнат  да откриват проявите му както у себе си така у своите колеги.  Акцентът ще бъде поставен върху превантивните мерки, защото възникнал веднъж в една организация синдромът на бърнаут е изключително заразен. Подобно на заучената безпомощност, състоянието на бърнаут има тенденция да се самоподкрепя и усилва. Целта на групова терапия при стрес и бърнаут превенция е споделената атмосфера и груповата работа.


Нека да разгледаме следната ситуация, в която може би ще припознаете себе си или ваш близък приятел.

Мила е амбициозна и дейна млада жена. Целенасочено преследва набелязаните цели, харизматична е и хората определено я уважават. Преди около година и половина Мила е започнала работа в нова компания. Преместването й е било свързано с новата перспектива да докаже себе си на по-висока позиция и разбира се възможността да се кандидатира по-късно за изпълнителен директор е  целта, която я мотивира да даде всичко от себе си. Мила, така се впуска във възможността за кариера, че работи непрекъснато. Когато е със семейството си и с приятели Мила постоянно чете мейли и мислите й са далеч от мястото където се намира. Това разбира се не остава незабелязано от близките й.. И ето година по-късно нещо става с харизматичната Мила.

Началото на седмицата е, а Мила вече копнее за уикенда. През последните няколко месеца се чувства отпаднала по време на работа и не е съвсем сигурна защо. Например, тя винаги е уморена, чувства се подтисната и немотивирана в повечето дни и постоянно проверява колко часа е, и колко остава до края на работния ден. Мила също така е започнала да спори и понякога да обижда колегите си (нещо, което никога не е правела) и чувства, че никога няма достатъчно време, за да се направи всичко планирано. Това оставя в нея усещане за постоянна заплаха, все едно нещо е закачено за гърба й. Чувството за потиснатост и изтощение не преминава дори и през часовете, които Мила прекарва в дома си. Притеснена за здравето си, Мила е направила изследвания, които показват че тялото й функционира добре, но грохването е реалност и тя нищо не може да направи..

Мила показва класически признаци на поето огромно количество продължителен стрес и бърнаут.


 

Какво е Burnout?

Двете важни взаимно допълващи се определения на изгарянето са:

 • „ Състояние на физическо, емоционално и психическо изтощение, причинено от дългосрочно излагане в емоционално взискателни ситуации. – Аяла Пинес и Елиът Арънсон.
 • “Състояние на умора или разочарование, предизвикано от преданост към причина, начин на живот или взаимоотношения, които не успяват да доведат до очакваната награда.” – Хърбърт Фройденбергер.

Специфичните симптоми на burnout включват:

 • Отрицателно и критично отношение към работата.
 • Нежелание за започване на работа.
 • Липса на енергия.
 • Проблеми със съня.
 • Чувство на празнота.
 • Усещане на физически оплаквания като главоболие, сърцебиене или болки в гърба.
 • Раздразнение към членовете на екипа или към клиентите.
 • Мисли, че работа ти  няма смисъл и няма значение.
 • Отдръпване емоционално от колеги, клиенти, роднини.
 • Усещане, че работата и приносът ти не са разпознати.
 • Мисли за напускане на работа или промяна на ролята.

 •  

ЦЕЛ:

Целта на груповата терапия за стрес и бърнаут превенция е откриване на симптоми на стрес и burn-out и целенасочена работа за преодоляването им.


Задачи:

 • Определяне на нивото на проявление на симптоми свързани с бърнаут.
 • Разбиране на същността на стреса, определяне на стресорите (събития, които ни причиняват стрес), стрес-отговора (реакцията на тялото) и фокусиране към стрес -медиаторите.
 • Отражението на моето Аз в кариерата ми. Намиране на смисъл на извършваната работа или планиране на промяна.
 • Съставяне на план за структуриране на работния ден и откъсване от „мрежата“, елиминиране или делегирайте ненужната работа.
 • Да се научим да даваме и получаваме.
 • Възвръщане на контрола и себеувереността.
 • План за социализация

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Конфиденциалност в групата за сттрес и бърнаут превенция
 • Емоционална подкрепа
 • Групова работа – като средство за придобиване на умения чрез груповия опит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА: 9 сесии.
ФОРМА НА ГРУПАТА: ЗАТВОРЕНА, МАЛКА ГРУПА / 6-10 УЧАСТНИКА/

 

Групата може да стартира по всяко време, след като необходимия брой участници бъде събран.

Може да ни пишете да следите публикуваните събития, да вземете участие в академията или запишете индивидуална консултация

Научете повече за процеса на консултиране и терапия, както и процеса за групова терапия