Biofeedback скрининг

Biofeedback скриниг е сваляне и наблюдаване в реално време на показателите на мозъка, сърцето и дишането. Целта е сравняването на показателите с референтни стойности и откриването на някои отклонения водещи до определени състояния на мозъка свързани с емоциите, концентрацията, стреса и поведението.

Скрининга, който предоставяме е за целите за преодоляване на дадено състояние, чрез идентификация на точната мозъчна стимулация и не може да се счита за медицинско изследване.

Какво измерваме:

Мозъчните вълни и синхрона ляво-дясно полукълбо, като използваме електроенцефалограф за нуждите на психологията, разработен от учени от Станфордският университет и софтуер за наблюдение и neurofeedback тренировки, разработен от финландски учени.

Сърдечния ритъм и сатурация (насищането на кислород в кръвта), като използваме медицинско оборудване – Pulse Oximeter – разработка на Контек Медикъл Системс.

Запис в реално време:

  • Използваните от нас софтуери дават възможност да се прави запис в реално време, направата на карти за наблюдение и съпоставка на показателите през различно време.
Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube