• Home
  • Виртуалната реалност при ментални състояния
VR - виртуална реалност

VR и ментални състояния

VR -Виртуалната реалност е разработена за първи път средата на 60-те години. Основните елементи не са се променили значително през годините – компютърът генерира изображение, дисплейната система представя сензорната информация и тракерът обменя позицията и ориентацията на потребителя, за да актуализира изображението – но това, което е ново, е сложността и достъпността на технологията. VR не само ни позволява да симулираме реалността – тя ни позволява да създаваме ситуации, които никога не биха могли да се случат в реалния живот. Все още пълния ефект от използването на VR в психологията не е проучен, но има няколко направления в които VR показва доста добри резултати.

Как протича терапевтичната сесия

Експозицията на виртуална реалност поставя клиента в компютърно създаден свят, където е подложен на “изпитание” с различните стимули, свързани с тяхната фобия. Клиентът носи очила за виртуална реалност на VR Shinecon, като в зависимост от третираната фобия, седи или се движи контролирано. Целта на терапията е изграждане на умения, които да научат пациента как да контролира автоматичните отговори на ситуации, предизвикващи безпокойство. Терапевтът и клиентът си сътрудничат, за да създадат йерархия на ситуации, предизвикващи безпокойство. При внимателни, контролирани етапи клиентът е изложен на тези виртуални преживявания, които предизвикват все по-високи нива на тревожност. Всеки етап може да се повтори, докато клиентът се чувства комфортно с опита и е доволен от отговора си. На всяка крачка терапевтът може да види и чуе какво изпитва клиентът във виртуалния свят. Ако нивото на тревожност стане преобладаващо, клиентът може да се върне към по-малко стресиращо ниво на лечение или просто да премахне дисплея, монтиран на главата, и да излезе от виртуалния свят.

Терапията с виртуална реалност е подходяща за хора с:

  • Фобии – специфични фобии, като страх от летене, страх от шофиране, страх от височини, страх от публично говорене, клаустрофобия, агорафобия
  • Паническо разстройство
  • Безпокойства (включително предхирургична тревожност),
  • Посттравматично стресово разстройство, дължащо се на злополуки с моторни превозни средства
  • Срес

За кого е не подходяща VR терапия:

  • Ако имате отделена ретина / глаукома / …
  • Ако страдате от епилепсия
  • Ако сте диагностициран и страдате от биполярното афективно разстройство, шизофрения и други психиатрични състояния
  • Ако имате страх от технологии