Войната вкъщи. От "тръшкане" до агресия: как да се справим?!

Програмата е ориентирана към родителите на подрастващите младежи.
Дава умения, как да се реагира в определена ситуация и как да укротяваме агресивността нашите малки дракончета.

Навлизането на подрастващите и младежите в обществения живот не винаги е проста задача. Особено сложно тези процеси протичат в кризисни времена, когато се разрушават старите, но все още не са утвърдени новите ценности и интереси на хората. Условията на днешния живот, остротата на социално-икономическите проблеми, рязката имуществена диференциация, водеща до „разрив“ в системата на миналите и новите социални ценности и норми, духовният кризис на обществото, обективно стимулират в подрастващите появата на трудности в самоопределянето, самореализацията, ръст на несигурността в бъдещето, социална апатия и асоциално поведение, ръст на агресивните прояви в поведението на младежите. Съвременните условия, съществуващи в обществото, показват нарушение на равновесието между целите и средствата за тяхното достигане. Случващите се у нас промени разшириха кръга на потребности и интереси на младежите. Адекватно на това би трябвало да се разширяват и възможностите за тяхното удовлетворяване, но, за съжаление, подобно равновесие в реалния живот липсва.

Повече..

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *