Комуникативни умения

Според Либерман, ДеРизи и Мюзер „социални умения са всички форми на поведение, които ни помагат да съобщим нашите емоции и потребности и ни позволяват да постигнем интерперсоналните си цели“, т.е. те подобряват нашите взаимоотношения, а това в повечето случаи се реализира чрез общуване.

Авторите представят социалната интеракция като процес от три етапа, като всеки от тях изисква различни умения:

  • Първият етап на комуникацията изисква умения за приемане на информацията, т.е. онези умения, които са необходими, за да бъде обърнато внимание и правилно възприета подходящата социална информация, съдържаща се в ситуацията;
  • Вторият етап изисква умения за преработка на информацията, т.е. онези стъпки, които са необходими за избор на най-ефективни умения в ситуацията. Към тях се отнася и умението за решаване на проблеми.
  • Третият етап на комуникацията изисква умения за изпращане на информацията, т.е. реални форми на поведение, включени в социалното взаимодействие. Умението за изпращане на информация включва както верабалното съдържание, така и невербалното послание.

Повече

 

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *