Как да стана по-успешен!

"Как да стана по-успешен!" е част от програмите "Mental talks" и има за цел да допринесе за позитивна промяна в уменията за справяне с проблемните житейски ситуации, т.е. трансформиране на ригидността в мисленето и поведението.
Идеите на бихевиористичната и когнитивната теория намират широко приложение в добрите практики на работата с групи. Когнитивно-поведенчески ориентираната психологическа работа с групи помага в процеса на вземане на решение за промяна в поведението на дадено лице, може да повиши мотивацията за промяна и дава алтернативи за нейното осъществяване.
Могат да се очертаят следните етапи в работната фаза: анализ и преценка на проблема, определяне на цел, избор на подходяща стратегия, в която се акцентира върху усвояването на социални умения.
Централната идея в когнитивния модел е, че не явленията сами по себе си, а по-скоро очакванията и интерпретациите на хората за тях са причина за поява на негативни емоции като гняв, тревожност и тъга.

Повече..

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *