бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

Стрес и бърнаут превенция

Моделите за превенция и интервенция на бърнаут са насочени предимно в две посоки: групови семинари за профилактика и индивидуални психотерапевтични сеанси на засегнати от синдрома. Най важната задача на груповите семинари е да запознаят участниците с наличието на явлението и да им помогнат  да откриват проявите му както у себе си така и в своите колеги.  Акцентът ще бъде поставен върху превантивните мерки, защото възникнал веднъж в една организация синдромът на бърнаут е изключително заразен. Подобно на заучената безпомощност, състоянието на бърнаут има тенденция да се самоподкрепя и усилва.

 

коментарите са спрени