бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

Харизматично лидерство

Харизматичното лидерство е някакво особено човешко свойство или сума от свойства, характерни за лидерството и лидерското поведение. Човек притежаващ подобни качества , прави на останалите поразително впечатление благодарение на, което си присвоява тяхното особено доверие, силно влияние, привързаност и власт.

Целта на програмата е да се усвоят определени принципи на лидерско поведение, включващи подобряване на себеувереността, комуникативните умения, определени принципи за привличане на вниманието и въздействие върху останалите.

Повече...

коментарите са спрени