Portfolio Category: Дискусионни групи

Харизматично лидерство

Харизматичното лидерство е някакво особено човешко свойство или сума от свойства, характерни за лидерството и лидерското поведение. Човек притежаващ подобни качества , прави на останалите поразително впечатление благодарение на, което си присвоява тяхното особено доверие, силно влияние, привързаност и власт. Целта на програмата е да се усвоят определени принципи на лидерско поведение, включващи подобряване на себеувереността, комуникативните умения,...
повече...

Стрес и бърнаут превенция

Моделите за превенция и интервенция на бърнаут са насочени предимно в две посоки: групови семинари за профилактика и индивидуални психотерапевтични сеанси на засегнати от синдрома. Най важната задача на груповите семинари е да запознаят участниците с наличието на явлението и да им помогнат  да откриват проявите му както у себе си така и в своите...
повече...

Пътят към мечтаната рожба. Проблеми при зачеването.

Пътят към мечтаната рожба. Проблеми при зачеването е част от програмите „Аз и моето репродуктивно здраве“ и цели внасяне на яснота за правата на съпрузите, подобряване на взаимоотношенията между тях, обсъждане на възможни медицински процедури и приемане на резултатите от тях, както и всички съпровождащи ги емоции, вълнения и страхове  по трудния път към сбъдване...
повече...