Portfolio Category: Корпоративни програми

Speaker Expert Masterclasses

Дейвид Бел провежда в България обучения ориентирани към развитие на способности за говорене пред публика. Обученията са два вида - вътрешно фирмени и организирани.
повече...

Intercultural training for companies and trainers

ISQ Consulting е английска компания с директор Касба Тот. Създател на Intercultural Disc, който адресира предизвикателствата на компаниите в 21 век и е насочен към различията на хората – техния начин да мислят, да се държат и да възприемат нещата различно. Добрата производителност в компанията е резултат от подобрената ефективност на всеки член на екипа, преодолял своите собствени различия и адаптирал се към цялостния организъм, без да изгубва своята ефективност.
повече...

Employee Assistance Program

ПОВЕРИТЕЛНО, краткосрочно консултиране на служители, като се занимава с личните им проблеми, които оказват влияние върху работата
повече...