Single Blog

  • Home
  • Стилове на лидерство

Welcome to your Стилове на лидерство

1.Вземам свои собствени решения.

2. Внушавам на другите какво да правят.

3. Предлагам решения на останалите.

4. Убеждавам другите да правят нещата по моя начин.

5. Участвам в решението, като всеки друг човек.

6. Давам различни гледни точки на останалите

7. Събирам мнението на от другите преди да реша.

8. Разчитам на собствената си преценка.

9. Давам право мнозинството да определи решението.

10. Прехвърлям вземането на решение на другите.

11. Моля другите да брейнстормнат и предложат решения.

12. Споделям моите собствени идеи.

One Comment

Leave Comment

Welcome to your Стилове на лидерство

1.Вземам свои собствени решения.

2. Внушавам на другите какво да правят.

3. Предлагам решения на останалите.

4. Убеждавам другите да правят нещата по моя начин.

5. Участвам в решението, като всеки друг човек.

6. Давам различни гледни точки на останалите

7. Събирам мнението на от другите преди да реша.

8. Разчитам на собствената си преценка.

9. Давам право мнозинството да определи решението.

10. Прехвърлям вземането на решение на другите.

11. Моля другите да брейнстормнат и предложат решения.

12. Споделям моите собствени идеи.