бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

Работа в “Малки общества”

Работа в “Малки общества”

Работата в "Малки общества" е по своята същност групово консултиране, което възниква и се налага в практиката на психологическата помощ поради ефективността на социалното влияние за изменения на личността.

"Малки общества" е група от хора, обединени около една тема, която в определение етап от време е приоритет. Членовете на едно "малко общество" са около 10 различни личности.

Целта на работата е да се разучат различни техники и доказан опит за преодоляване на трудности, като се постига личностен ръст и подобряване на социалните взаимодействия. Мотивацията и съпричастността оказват положителен ефект върху всеки един от участниците.

В състава на групите по правило се включват хора без психопатологични проблеми -(постоянния състав на групата се определя от водещия психолог след първата среща).

Целите при груповото консултиране не се свързват с дълбока личностна промяна, а по-скоро на уменията в общуването, подобряване на социалната вградимост и адаптация, получаване на психическа подкрепа, изменение в поведението.

Групите за тренинг на уменията са бихивиористично ориентирани форми на групова работа, в които участниците се учат на важни за живота навици, адаптивни начини на поведение и действия при удовлетворяване на потребностите. Тоя вид групи се отличават с по-голямо структуриране, придържане към принципите на научаване и оператното подкрепление, успоредно с използването на особеностти на груповот консултиране като: подкрепа, обмен на информация, изразяване на чувства, подражание.
Т-групите се основават на идеята че човек може да се променя, когато се намират в група. Получаването на знания и опит в междулчностните отношения, осъждането на проблеми, придобиването на навици, развитието на самосъзнанието и промяната в житейските нагласи, залягат в същността на Т-групите.
Групите за срещи са средство за промяна и акцентират на създаването на атмосфера на искреност доброжелателноство, споделяне на съкровени мисли, проявите на съчувствие и безусловното положително възприема на участноците в тях.
Програма "Малко общество" е отговорност на един водещ лектор, който кани гостуващи лектори с определени умения, в зависимост от темата.

Ние използваме интегративни методи за достигане до целта.

Нашите програми са кратки водещи до положителни резултати, повече ориентирани към настоящето, отколкото към миналото. Ние вземаме в предвид социалната среда на човека и му помагаме да живее пълноценно в нея.

 

Всички програми, свързани с изграждане на умения в група или работа в "Малко общество" са приложими и за индивидуално консултиране.

 

 

коментарите са спрени