Консултиране

Консултиране

Традиционен начин на консултиране , включващо поверителен разговор консултант-клиент с времетраене 50 мин. По време на разговора се идентифицират фиксации и се дискутират начини за справяне.

Запази час онлайн за точния консултант  в точния момент!

Повече за традиционното консултиране може да прочетете по-долу:

Психологическото консултиране е междуличностна процедура за оказване на помощ . То започва с изследване и идентифициране на процесите на мислене, чувстване и поведение, които по един или друг начин вредят на личността на търсещия подкрепа или пък имат нужда от усъвършенстване.

Клиентът определя и декларира пред консултанта, кои са непродуктивните му видове поведение и решава върху кои може да работи. Консултантът помага на клиента да формулира целите си, при което включването на позитивни чувства и начин на мислене е в състояние да доведе до изграждане на самоусъвършенстващ се тип поведение – съвсем ново поведение в репертоара на клиента.

Психологът помага на клиента да идентифицира основната вътрешна логика, на която се подчинява саморазрушителното в мислите, чувствата и действията му. След това помага на клиента да достигне до самопознание, като заедно изследват защо себеосакатяващото поведение упорства, както и на каква психологическа поддържаща система то разчита.

Клиентът е единствената важна личност в двойката клиент – психолог консултант. Всичко което се прави, е фокусирано върху клиента. Ако клиентът не работи на психологическо ниво, не е в състояние да израства. Всъщност той се опитва да се учи, а ученето е дейност насочена към самия него. Когато усвояването на нови начини на мислене, чувстване и поведение е в проблемна за личността сфера, тогава психологическото консултиране може да се окаже изключително болезнено. За това много клиенти се противопоставят или го избягват.
Доколкото крайната цел на психологическата консултация е положителната промяна именно в поведението на клиента, понятието „поведение”има нужда от доуточняване, за да придобие реален житейски смисъл. Целта е промяна в мисловното, емоционалното и физическото поведение.

Във всеки конкретен случай, във всеки епизод от живота на клиента мисловното, емоционалното и физическото поведение могат подробно да се доуточняват. Ако психологът е с по-малко умения или компетентност от клиента в даден поведенчески аспект, психологическата консултация ще бъде непродуктивна, дори вредна за клиента.

Психологът не се захваща и не насърчава дейност извън сферата му на компетентност и надвишаваща способността му да осигури смислена помощ.

Хората сами променят поведението си и с помоща на определени вътрешни стимули, и с помощта на променливи външни фактори от действителността. Поведението се учи и се поражда въпреки факта, че компонентите на самия процес не винаги могат да бъдат идентифицирани и разбрани.

Ако психологът припише резултатите на някаква магия , божествена намеса или мистериозна съдба, то той не е готов да консултира защото той сам е изгубен в тъмнината.

Екипът на Соменсо е съставен от специалисти, които могат да ви помогнат при:

депресии,стрес и посттравматичен стрес,тревожност, напрежение, безпокойство, паническо разстройство, панически атаки, хипохондрия – тревожност за здравето, страх от заболявания, натрапливи мисли и действия, проблеми със съня – трудно заспиване, накъсан и повърхностен сън, проблеми с паметта, концентрацията и вниманието, семейни и брачни консултации, проблеми в двойката, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи,  сексуални проблеми, ревност, изневяра,  справяне с промени и загуба.

Ние използваме интегративни методи за достигане до целта.

Нашите програми са кратки водещи до положителни резултати, повече ориентирани към настоящето, отколкото към миналото. Ние вземаме в предвид социалната среда на човека и му помагаме да живее пълноценно в нея.

коментарите са спрени