Biofeedback скрининг - Somenso


"Мозъците ни са като гигантски суперкомпютри, оркестриращи и определящи всичко, което правим, как се чувстваме, как тялото ни функционира."

Биофийдбек скринига е регистрация и наблюдаване в реално време на показателите на мозъка, сърцето и дишането. Целта е сравняването на показателите с референтни стойности и откриването на някои отклонения водещи до определени състояния на мозъка свързани с емоциите, концентрацията, стреса и поведението.

Скрининга, който предоставяме е за целите за преодоляване на дадено състояние, чрез идентификация на точната мозъчна стимулация и не може да се счита за медицинско изследване.

Какво измерваме:

Мозъчните вълни и синхрона ляво-дясно полукълбо, като използваме електроенцефалограф за нуждите на психологията, разработен от учени от Станфордският университет и софтуер за наблюдение и neurofeedback тренировки, разработен от финландски учени.

Сърдечния ритъм и сатурация (насищането на кислород в кръвта), като използваме медицинско оборудване – Pulse Oximeter – разработка на Контек Медикъл Системс.

Biofeedback скрининг услугата включва в себе си три основни действия:

  • Наблюдение на моментното емоционално състояние на мозъка с ЕЕГ електроенцефалограф  (4 канален, безжичен) и софтуер за преработка и разделяне на мозъчните вълни.
  • Наблюдение на моментното състояние на сърцето - пулсова оксиметрия.
  • Препоръка на хранителни добавки - минерали и билки при необходимост. 

Ползването на всички устройства е абсолючтно безопасно и безболезнено. Не се нарушава работата на мозъка или сърцето. Уредите и софтуерът към тях е предназначен за използване от обучени терапевти.

ЕЕГ

Пулсова оксиметрия

Хранителни добавки

Ново поколение ЕЕГ

ЕЕГ-то което използваме е разработка на екип от учени от Станфорд е само за терапевтични цели. С него не е възможно да се наблюдават изменения в структурата на мозъка (действие практикуващо се единствено от лекари-невролози).
Поставянето на 4-те електрода е лесно и не се изисква специална подготовка.

Прецизност

Пулскосиметър, който използваме е устройство, определящо точно моментната кислородна сатурация на артериалния хемоглобин и пулса при възрастни и деца. Устройството работи и определя наситеността на кръвта с кислород посредством инфрачервени лъчи.

Храна за мозъка

Минералите и/или билките, като добавки осигуряват жизненоважните естествени хранителни вещества, от които мозъкът ни се нуждае за нормално функциониране. Подсилването на естествената биоелектричност на мозъка и механизмът за невротрансмисия подобряват чувството за собствено щастие и удовлетвореност.