VIP интегративна терапия

VIP интегративна терапия

Съвременен начин на консултиране , обединяващ традиционна психологическа консултация с допълнителни елементи за стимулация на мозъка за по-бързи резултати. Подходяща за хора от корпоративните среди, които желаят да преодолеят отределени ментални бариери, които им пречат на качеството на живот. Времетраене 60 -70 мин. По време на разговора се идентифицират фиксации и се дискутират начини за справяне.

Включва: психологично консултиране, Аудио стимулации комбинирана с Neurofeedback мозъчна стимулация, или EMDR терапия, или Терапия с виртуална реалност.

Запази час онлайн за точния консултант  в точния момент!

коментарите са спрени