Общество за управление на стреса

Общество за управление на стреса

Общество за управление на стреса към Център за социално здраве Somenso  се заявява като първото мащабно обединение на стрес-терапевти и специалисти, които свободно да взаимодействат, повишавайки ефективността на услугите си; предоставя услуги за управление на стреса и инициира разнообразни събития за популяризиране на многообразието от методи и подходи по отношение на превенция, справяне със стреса и неговите последици на ниво личност и ниво организация.

Обществото обединява усилията на авторитетни и доказани терапевти и специалисти; организира специализирани информационни форуми; предоставя уникални за българския пазар услуги с холистичен характер.

Обществото е социално значимо движение за справяне с източниците и проблемите със стреса.

Обществото прилага етични стандарти за предоставяне на достоверна, научно-издържана информация и поддържа изисквания за участниците, като изисква от тях да докажат нужните образование, опит и референции за добри и успешни практики.


 Членове

 1. Специалисти по управление на стреса
 2. Стрес-терапевти
 3. Физически лица, подложени на стрес, последици от стрес, риск от бърнаут, посттравматичен стрес, токсичен стрес и пр.
 4. Юридически лица, генериращи високи нива на стрес, предимно бизнес организации
 5. Училища и образователни институции
 6. Физически лица в сферата на образованието - учители, педагози, училищни психолози; образователни институции - училища, университети, колежи
 7. Сродни организации по ментално здраве

Членска политика

В качеството си на структура към НПО, Обществото развива две групи продукти: членства и продукти/услуги:

Членство в Общество за управление на стреса - годишно

 1. Членство за редовни членове стрес-терапевти /предоставящи услуги/
 2. Членство за редовни членове специалисти по управление на стреса, здраве и красота /предоставящи услуги/
 3. Членство за асоциирани членове физически лица /ползватели на услуги/
 4. Членство за асоциирани членове юридически лица /ползватели на услуги/

Услуги - заплаща се еднократна такса

 1. Посещение на среща/дискусия
 2. Посещение на ритрийт
 3. Участие като изложител в изложение за продукти
 4. Участие като изложител в изложение за услуги
 5. Посещение на изложение
 6. Фирмено обучение по Управление на стреса
 7. Измерване и диагностика на стрес
 8. Консултация в търсене на стрес-терапевт/и

Продукти

 1. Дигитален каталог на терапевтите и специалистите
 2. Физически каталог (Story telling формат) на терапевтите и специалистите

[[button text="Членски внос" link="https://www.somenso.com/smc1/" style="default" size="normal" target="_self" display="inline" icon="pencil"]