Общество за управление на стреса

Членски внос

No. Описание Цена за ФЛ Цена за ЮЛ
1 Годишен членски внос за редовни членове стрес-терапевти Заплаща се еднократна първоначална вноска; всяка следваща година - продължаваща вноска.

400лв за първоначална; 200 лв за продължаваща.

Цената за ФЛ умножена по 2
2 Годишен членски внос за редовни членове специалисти по управление на стреса, здраве и красота Заплаща се еднократна първоначална вноска; всяка следваща година - продължаваща вноска.

600лв за първоначална;300лв за продължаваща.

Цената за ФЛ умножена по 2
3 Годишен членски внос за асоциирани членове Заплаща се еднократно 150 лв. Заплаща се еднократно. Диапазон според броя служители.
4 Посещение на среща/дискусия Заплаща се еднократно.

Диапазон 20-40лв.

Заплаща се еднократно.

Диапазон 20-40лв.

5 Посещение на ритрийт Заплаща се еднократно. Диапазон според вида и продължителността на ритрийта. Заплаща се еднократно за група (по-ниска от цената за ФЛ). Диапазон според вида и продължителността на ритрийта.
6 Участие като изложител в изложение за продукти Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото. Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото.
7 Участие като изложител в изложение за услуги Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото. Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото.
8 Посещение на изложение Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото. Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото.
9 Фирмено обучение по Управление на стреса --- Заплаща се еднократно.

Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото.

10 Измерване и диагностика на стрес Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото. Заплаща се еднократно за група (по-ниска от цената за ФЛ) служители. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото.
11 Консултация в търсене на стрес-терапевт/и Заплаща се еднократно. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото. Заплаща се еднократно за група (по-ниска от цената за ФЛ) служители. Цената е различна за членове и нечленове (по-висока) на Обществото.
12 Дигитален каталог на терапевтите и специалистите Безплатен неограничен достъп Безплатен неограничен достъп
13 Физически каталог (Story telling формат) на терапевтите и специалистите Цената се определя съвместно с издателството, като се получават 10-15% от коричната цена на продажбите Цената се определя съвместно с издателството, като се получават 10-15% от коричната цена на продажбите