Somenso място на защитена среда

Моят офис, моята крепост!

 

 

Никога не можеш да си сигурен дали изборът, който правиш днес, 
утре ще те отведе там, където искаш и очакваш. 
В това е очарованието на живота, неговото предизвикателство.
Изборът- дар и проклятие.

На най-важните човешки кръстопътища няма пътни знаци. Тях поставяме сами.

И за добро или зло, в живота няма Undo, няма Delete, няма Refresh.

Пътят е един... и го строим сами... И затова е важна всяка крачка.

Празни ходове няма. Подхлъзваш се, падаш, ставаш, пропадаш, издигаш се, често кървиш, понякога почти летиш… Продължаваш… До онзи ден, в който спираш... и поглеждаш назад.

В него ден искам да си кажа- Да, не съжалявам за нищо. Търсих се, изгубвах се, намирах се… Може би допуснах много грешки, но дадох всичко от себе си. Не бях страхливец и поне се опитах да бъда щастлив… Да бъда! Обичах! Творих! Живях!

Индивидуални програми за управление на стреса

Индивидуалните програми за управление на стреса, се базират на персонализирано консултиране - целенасочена работа за фокусиране върху един определен аспект от живота на човек и работа за неговото подобряване. По време на личните срещи се анализира вида на стресорите, начина на организма да се справи  с тях, заучените начини на действие на тялото ни за справяне под напрежение. 

 

Life Coaching услуги

Процесът на коучинг се отнася за конкретни лични проекти, бизнес успехи, нови начинания и преходи в личния живот, взаимоотношения или професия на клиента, като изследва какво се случва в момента, открива какви са препятствията или предизвикателства и може да покаже начин за действие, така че животът ти да е това - което искаш да бъде.

 

Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е междуличностна процедура за оказване на помощ . То започва с изследване и идентифициране на процесите на мислене, чувстване и поведение, които по един или друг начин вредят на личността на търсещия подкрепа или пък имат нужда от усъвършенстване. Клиентът определя и декларира пред консултанта, кои са непродуктивните му видове поведение и решава върху кои може да работи. Консултантът помага на клиента да формулира целите си, при което включването на позитивни чувства и начин на мислене е в състояние да доведе до изграждане на самоусъвършенстващ се тип поведение – съвсем ново поведение в репертоара на клиента. 

 

Работа в “Малки общества”

Работата в "Малки общества" е по своята същност групово консултиране, което възниква и се налага в практиката на психологическата помощ поради ефективността на социалното влияние за изменения на личността."Малки общества" е група от хора, обединени около една тема, която в определение етап от време е приоритет. Членовете на едно "малки общества" са около 10 различни личности.

Employee Assistance Program

Employee Assistance Program е програма изцяло ориентирана към служителите на фирмата, подкрепена от висшия мениджмънт.

В същността си е отдаване на психолог под наем. Като в договорените дни за посещение, фирмата се посещава от различен психолог.
Целта е, чрез приемане на различията да се работи ефективно с всички членове на екипа.