stress management

Управление на стреса

Програмите за управление на стреса са реализирани в различни посоки. Обикновено са ориентирани към превенция и се фокусират върху обучение за психо-образование и когнитивно-поведенчески умения. Програмите се предлагат под формата на:

За разлика от психотерапевтичните подходи, програмите за управление на стреса са разработени предимно за субклинични популации т.е. за подобряване на качеството на живот.

Програмите за управление на стреса са особено разпространени в работните условия.

Високата честота на стресови интервенции, които са насочени към работното място и професионалният стрес, е резултат от определянето, че стресът е основна причина за проблеми като:

  •  отсъствия от работа поради болест,
  • злополуки,
  • лоша работа 
  • бърнаут 
Справянето с хроничните заболявания е друга важна област, за която са разработени и прилагани програми за управление на стреса. 

Най-честите форми на стресови интервенции за пациентите са разбиране на ситуацията, поведенчески тренировки, релаксация, когнитивно преструктуриране или групи за подкрепа mental talks. Обикновено тези интервенции са част от съставни програми за интервенция или самоуправление. Такива интервенции обикновено са предназначени да помогнат на клиентите  да се включат в активно справяне, да променят рисковото поведение и да се чувстват по-малко безнадеждни и безпомощни.

Програми за управление на стреса се предлагат и на лица, които се справят със специфични стресови или хронично трудни условия на живот;

това може да включва

  • загуба на близък човек,
  • заболяване
  • грижи за болни роднини,
  • проблеми със зачеването
  • хронични финансови проблеми.

Модифицирани стресови интервенции се предлагат и на деца и юноши