Ние екипът на Somenso имаме необходимите знания и опит за ефективни обучения за управление на риска, както и за цялостна подкрепа при идентифицирането на психосоциалните рискови фактори.

Нашите клиенти

Кои са психосоциалните рискови фактори в една организация?

Leka, Griffiths and Cox идентифицират следните рискови фактори:

Същността на изпълняваната дейност

Липса на разнообразни или кратки работни цикли, фрагментирана / безсмислена работа, недостатъчно използване на умения, висока трудова несигурност, непрекъсната работа с труден клиент.

Натоварване и темп на работа

Работно претоварване, работа с темпото на машина, високи нива на изискване при спазване на крайни срокове.

Работен график

Работа на смени, нощни смени, нестабилен работен график, непредсказуеми часове, дълги или несоциални часове

Контрол

Ниско участие в процеса на вземане на решения, липса на контрол върху работното натоварване, темпото, работа на смени.

Околна среда и оборудване

Недостатъчна наличност на оборудването, годност или поддръжка; лоши условия на околната среда, като липса на пространство, лошо осветление, прекомерен шум.

Организационна култура и функция

Лоша комуникация, ниски нива на подкрепа за решаване на проблеми и личностно развитие, лошо управление и поддържка; липса на дефиниция или споразумение относно организационните цели.

Междуличностни отношения по време на работа

Социална или физическа изолация, лоши взаимоотношения с началници, междуличностни конфликти, липса на социална подкрепа,тормоз, лош стил на лидерство, насилие от трети страни.

Ролята в организацията

Ролева неяснота, конфликт на ролите и отговорност за хората.

Кариерно развитие

Застой в кариерата и несигурност, лоша възможност за повишаване, лошо заплащане, несигурност за работа, ниска социална стойност на работата.

Връзка работа-личен живот

Конфликтни искания за работа и личен живот, ниска подкрепа у дома, проблеми, свързани с двамата партньори в работна сила (двойна кариера)