EAP: Mental Talks: Psychology of Colors Aim: To learn basic principles of color psychology. „ Your soul takes on the color of your thoughts. The things you think about determine the quality of your mind.“ —  Marcus

Продължителност – 4 часа Максимален брой участници – 5 човека Цел: Създаване на собствена творба, която след завършване се рамкира и човек я получава във вид готов да разкраси дома си. Водещ: Виржиния Стоянова Повече за Произведенията на Арт