Веригите на насилието. Как да се измъкнем от порочния цикъл? Цикълът на насилие е модел от четири части, който се разглежда и дискутира, за да се идентифицира моделът на злоупотреба във взаимоотношенията. Цикълът се задейства, ако във

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube