Управление на лични финанси - Как да управлявам ефективно парите си? Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател SoftwareOne, ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата:  “Управление на лични финанси - Как да управлявам ефективно

Данъчна декларация за доходите ни през 2021-ва, по ЗДДФЛ Ние от Somenso, съвместно с Вашия работодател, HeleCloud ви каним на финансов тренинг с практическа част по темата: “ Данъчна декларация за доходите ни през 2021-ва, по ЗДДФЛ“ Ще