"Животозастраховане – как работи и ползата за мен?" Какво е животозастраховане? Какво трябва да вземем предвид при сключване на застраховка? От какво зависи цената на застраховката? Кога е подходящият момент за сключване на застраховка „Живот“? Измежду какви

EAP: Mental Talks: „Защита на здравето и живота – финансовата подкрепа, когато ти е най-необходима“ Цел:Да се запознаят присъстващите с темата животозастраховане и да се разгледат възможностите на пазара. Водещ: Емилия Трухчева - Дипломиран финансов консултант Този