EAP Discussion group: Отношения между съпрузи – лични и имуществени. Режим на общност, режим на разделност, брачен договор Aim:Целта на презентацията е да информира участниците какви права и задължения възникват за съпрузите след брака     Презентацията включва:1.