• Home
  • Tag: комуникация

Негативна не, а конструктивна. Как да даваме обратна връзка без да накърним достойството на нейния получател? Chappelow и McCauley пишат в Harvard Business Review:"Обратната връзка - както положителна, така и отрицателна - е от съществено значение, за