Междукултурните различия Днешните динамични международни икономически отношения поставят на преден план проблема с междукултурната комуникация и начините за нейното ефективно осъществяване. Международните делови контакти представляват процес на активно общуване между представители на две или повече чужди култури,

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube