Изследователска група за неограничени личностни открития За хора с приключенски дух и желание за развитие! В изследователската група за неограничени личностни открития получавате уникалната възможност да експериментирате върху живота, да го разбивате, променяте, поправяте, но най-вече да

Изследователска група за неограничени личностни открития За хора с приключенски дух и желание за развитие!В изследователската група за неограничени личностни открития получавате уникалната възможност да експериментирате върху живота, да го разбивате, променяте, поправяте, но най-вече да го