Ефектът на ваканцията „Ефектът на ваканцията“, понякога наричан също "лятна криза" или „ваканционна дупка“ в областта на образованието се отнася до въздействието на времето без училищни занимания върху развитието на тези компетенции на учениците, които се преподават

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube