• Home
  • Tag: обратна връзка

Очакванията на хората към лидерите стават все по-високи и отнема много време и усилия да се спечели доверието им. В тази статия Ви предлагаме четири научно доказани практики, които лидерите трябва да усъвършенстват, за да спечелят и

Негативна не, а конструктивна. Как да даваме обратна връзка без да накърним достойството на нейния получател? Chappelow и McCauley пишат в Harvard Business Review:"Обратната връзка - както положителна, така и отрицателна - е от съществено значение, за