EAP Discussion group: Основни аспекти на потребителското право в рамките на Европейския съюз Aim: Целта на презентацията е да информира участниците какви са правата им на потребител и как да ги защитят     Презентацията включва: 1. Запознаване