EAP Discussion group: Застрахователно право Aim:Целта на презентацията е да информира участниците какви права и задължения имат във връзка със застрахователното право     Презентацията включва:1. Понятиен апарат на застрахователното право2. Застрахователен договор и видове застрахователни договори3. Права

EAP Discussion group: Основни аспекти на потребителското право в рамките на Европейския съюз Aim: Целта на презентацията е да информира участниците какви са правата им на потребител и как да ги защитят     Презентацията включва: 1. Запознаване