Ефектът на ваканцията „Ефектът на ваканцията“, понякога наричан също "лятна криза" или „ваканционна дупка“ в областта на образованието се отнася до въздействието на времето без училищни занимания върху развитието на тези компетенции на учениците, които се преподават

EAP: Mental Talks: Parenting Styles & School Motivation in COVID-19 Environment Aim:To introduce the most common parenting styles with their advantages and disadvantages In this Mental Talk we are going to present the different parenting styles and