Инвестиции на финансовите пазари Цел:Запознаване на участниците в обучението с основните финансови елементи и дискутиране на основните правила при инвестиране. Какво представляват финансовите пазари?Финансовите пазари се отнасят най-общо до всеки пазар, където се извършва търговията с ценни