Storytelling за бизнеса Общуването е двустранен диалогичен процес, разказването на истории също. Самият живот във всичките му форми, включително и организационни, се стреми към изразност. Груповата работа е с продължителност общо 4 часа Често проблемите, които срещаме