Казвам се Цветелина Иванова и съм клиничен психолог.
Завършила съм и двете си образователни степени в Софийски университет “Св.Климент Охридски”. В момента специализирам в майсторско ниво на обучение по позитивна психотерапия.
Занимавам се още и с провеждане на научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България към Национален център по наркомании.

Имам опит в индивидуалната и групова работа с деца със специално образователни потребности и поведенчески нарушения, както и с техните родители.

Смятам, че най-силните ми качества са да приемам хората такива, каквито са, да изслушвам и да бъда съпричастна към емоциите на другите.

Уменията ми са свързани с диагностика, консултиране, психотерапия, изготвяне на психологични статуси, използване на специализирани психометрични методики за оценка на когнитивните процеси и личността, провеждане на обучителни семинари.