Аз се казвам Силвия и съм създател на Somenso-център за социално здраве. Социален психолог и biofeedback терапевт. Специализация в терапии за справяне със стреса и бърнаут; социална тревожност.

Притежавам богат опит в корпоративния свят, като съм работила за разпознаваеми брандове на българския и международния пазар. Ръководила съм и съм мотивирала големи екипи с тясна специализация бизнес трансформации. Била съм една от малкото дами, работили на висока позиция в китайска компания.

След като лично преживях синдромът на професионалното прегаряне, се ориентирах към психологията и прилагане на иновативни техники за намаляване на стреса.

Полезна съм на хората от корпоративния свят с обученията и терапиите, които провеждам защото смятам че да бъдеш добър консултант, обучител или терапевт, трябва да си преживял низините и върховете в своя живот, да си натрупал полезен опит подплатен с добро образование, който да ти помогне да дадеш най-доброто от себе си.

Обучена съм и прилагам успешно съвременните достижения на науката основаващи се на biofeedback, мозъчни стимулации и виртуална реалност, които дават добри резултати при повишаване на качеството на живот.

Образованието ми е многослойно – магистър по физика и математика от СУ, държавно обучение по предприемачество от Стокхолм, Швеция, завършена магистратура по социално консултиране и психология от БСУ - подплатено със сертификации в различни области на ИТ бранша, сред които проектен мениджмънт Prince 2, Lean Six Sigma yellow belt, умения за продажби на продукти на Xerox, Dell, EMC, VMware, Citrix, Microsoft, Huawei, както и завършени курсове за специализация в областта на психологията – Дипломиран Life Coach, член  на Integrative Wellness Coaching Association, Cognitive Behavioral Therapy Practitioner, базово ниво на Позитивна Психотерапия и обучение за откриване на депресивни състояния.

Моите силни страни са: организационно консултиране, програми, ориентирани към корпоративната среда – лидерство, управление и др. , последствията на корпоративната политика върху индивида – burn-out, bore-out програми, баланс работа-личен живот, работа в мултикултурна среда.

организационно консултиране, програми, ориентирани към корпоративната среда – лидерство, управление и др. , последствията на корпоративната политика върху индивида – burn-out, bore-out програми, баланс работа-личен живот, работа в мултикултурна среда.