бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

Аз се казвам Силвия и съм създател на Somenso-център за социално здраве. Дипломиран Life Coach, член  на Integrative Wellness Coaching Association, Cognitive Behavioral Therapy Practitioner, Социален консултант и психолог, Физик, консултант по бизнес развитие.

Имам над петнадесетгодишен опит в ИТ бизнеса, десет от които на управленски позиции. Мога да бъда много полезна на хората от корпоративния свят, защото смятам че  да бъдеш добър консултант трябва да си преживял низините и върховете в своя живот, да си натрупал полезен опит подплатен с добро образование, който да ти помогне да дадеш най-доброто от себе си.

Моята тясна специализация са трансформациите както в бизнес така и в личностнен план. Като цяло съм иноватор с непрестанно усъвършенстване на процесите и продуктите с цел достигане на високо качество и удовлетвореност. Създавала съм и съм управлявала успешно екипи до 87 души. Имам натрупан опит от работа в редица големи международни и български компании.

Последните няколко години от кариерния ми път са посветени на изучаване на психология, и по-специално на синдрома на професионално прегаряне (burnout) .

Образованието ми е многослойно – магистър по физика и математика от СУ, държавно обучение по предприемачество от Стокхолм, Швеция, завършена магистратура по социално консултиране и психология от БСУ - подплатено със сертификации в различни области на ИТ бранша, сред които проектен мениджмънт Prince 2, Lean Six Sigma yellow belt, умения за продажби на продукти на Xerox, Dell, EMC, VMware, Citrix, Microsoft, Huawei, както и завършени курсове за специализация в областта на психологията – Дипломиран Life Coach, член  на Integrative Wellness Coaching Association, Cognitive Behavioral Therapy Practitioner, базово ниво на Позитивна Психотерапия и обучение за откриване на депресивни състояния.

Моите силни страни са: организационно консултиране, програми, ориентирани към корпоративната среда – лидерство, управление и др. , последствията на корпоративната политика върху индивида – burn-out, bore-out програми, баланс работа-личен живот, работа в мултикултурна среда.

Можете да намерите повече за мен в профила ми в LinkedIn

Както и да ме срещнете виртуално тук:

 

 

организационно консултиране, програми, ориентирани към корпоративната среда – лидерство, управление и др. , последствията на корпоративната политика върху индивида – burn-out, bore-out програми, баланс работа-личен живот, работа в мултикултурна среда.