Галина Ненкова

  • д-р по физиология
  • консултант репродуктивно здраве
  • детски психолог
5/5

Галя е гостуващ консултант. Доктор по физиология, репродуктивен специалист. 

Казвам се Галина Ненкова. Сферата ми на професионален интерес е работата с деца. Добрите резултати и удоволствието, което получавам при психологическото подпомагане на деца ме подтикнаха да подплатя докторската си степен по физиология и педагогическата си правоспособност с магистратура по психология.

В продължение на 10 години основната ми дейност е била насочена към  молекулярната биология и ембриологията. През 2018 придобих докторска степен по физиология, а темата на дисертацията ми касаеше безплодието при мъжете. Преподавам репродуктивна биология в НБУ и съм сертифициран клиничен ембриолог. Работата ми е свързана основно с изясняване и преодоляване причините за безплодие при двойки с понижена фертилност. Професионалните ми задължения, като ембриолог включват и следните психологически аспекти: запознаване на двойките с проблемно зачеване с предстоящите медицински процедури, законовите изисквания и препоръки при асистирана репродукция, възможността при необходимост да бъдат включени в донорска програма.

Честите ми контакти с пациенти в подобна ситуация засилиха интереса ми към психологическата страна на последствията от безплодието. През 2017 година преминах успешно курс на обучение „Динамично интервю и базови терапевтични умения“, а в началото на 2018 завърших обучение по репродуктивна психология, което ми дава право да практикувам като консултант. Дългогодишната ми работа с бъдещи родители ме срещна и с родители, чиито деца показваха отклонения в поведението си. Огромното ми желание и педагогическата ми подготовка на учител ми помогнаха да се ангажирам с тези случаи и успешно да помогна на тези деца да излязат от временните им психологически затруднения. Това ми даде увереност, че съм полезна и ме подтикна да продължа обучението си с цел моят бъдещ профил да бъде детската психология.

В момента се обучавам в магистърска програма Психология  във ВТУ.

  • доктор по физиология
  • магистратура молекулярната биология
  • текущо – магистратура по психология, ВТУ

връзка с Галя

Quick Profile

име: Галина Ненкова

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

Специалнострепрудоктивен консултант

Образованиемагистър биолог

PHD физиология

Категория: Деца

Желаете

да си партнираме или да станете част от нашите терапевти